Waterbericht: Maandag 1 november 2021

Beste lezer,

Oktober was vrij nat. Er viel meer regen dan gemiddeld. Dit zien we terug in de grondwaterstanden. Deze zijn voor een deel van het gebied gestegen naar bovengemiddelde standen voor de tijd van het jaar. Met name in de beekdalen en de polders. De hogere zandgronden blijven nog iets achter.

In dit waterbericht lees je hoe het watersysteem er verder voor staat en wat de verwachting is voor de komende periode.

Gevallen neerslag en neerslagtekort
In oktober viel er verspreid over ons werkgebied tussen de 60 en 120 mm neerslag. Normaal valt er zo’n 60 à 65 mm regen. Er viel dus meer regen dan normaal.

Over dit jaar zien we tot en met oktober een licht neerslagoverschot. We verwachten dat de laatste maanden van dit jaar het neerslagoverschot verder oploopt, doordat er minder water verdampt dan in het halfjaar hiervoor.

Grafiek met het neerslagtekort dit jaar vergeleken met de 5% droogste jaren en de mediaanGrondwaterstanden
De grondwaterstanden zijn voor een groot deel van ons werkgebied normaal voor de tijd van het jaar. In e polders en de beekdalen zien we wel hogere grondwaterstanden dan normaal. Op de hogere zandgronden zijn echter ook peilbuizen die nog een lagere grondwaterstand laten zien. Ten opzichte van september zijn de grondwaterstanden overal gestegen.

Oppervlaktewater
De afvoeren in sloten en beken zijn normaal voor de tijd van het jaar. Dat geldt ook voor de hoge gronden. Dat heeft vooral te maken met de neerslag die afgelopen maand is gevallen, maar ook omdat we juist op die gronden water vasthouden en met stuwen de waterpeilen hoog houden. Zo krijgt het water de kans om de bodem in te zakken. Dat is goed voor het grondwaterpeil.

Bodem en beregenen
De bodem bevat over het algemeen voldoende vocht. Het groeiseizoen is ook op z’n eind. Kortom, er is weinig noodzaak om te beregenen.

Maatregelen

Verwachtingen watersysteem november
De eerste week van november verwachten we tussen de 10 en 20mm neerslag. We verwachten dat de grondwaterstanden en de afvoer verder toenemen doordat er minder water verdampt in de maand november. Al met al kunnen we stellen dat het watersysteem er nu veel beter voor staat dan in de afgelopen droge jaren.