Waterbericht Mei 2022

Mei begon droog. Maar vooral in de tweede helft van de maand vielen er verspreid over ons werkgebied (onweers)buien. Daarbij was mei vrij koel. Dat zorgde ervoor dat het niet nog droger werd. In het zuiden van het werkgebied valt al het hele jaar opvallend minder neerslag dan in de rest van het gebied. Het zuiden is daarom ook het droogst.

In dit waterbericht lees je hoe het watersysteem ervoor staat, wat de maatregelen zijn en wat de verwachting is voor de komende periode.

Gevallen neerslag
Door de lokale buien is het beeld aan gevallen neerslag zeer wisselend in ons werkgebied. In de afgelopen maand viel tussen de 20 en 80 mm regen. Normaal is dat in mei ongeveer 65 mm in ons gebied. De minste neerslag viel in het uiterste zuiden bij de Groote Peel. De meeste neerslag viel in de omgeving van Den Bosch en Gemert.

Neerslagtekort
De maand mei was vrij koel. Hierdoor verdampte er minder water. Dit in combinatie met de neerslag zorgde ervoor dat het neerslagtekort in de tweede helft van mei niet sterk toenam en zelfs wat afvlakte. Grondwaterstanden
De grondwaterstanden zijn over het algemeen normaal voor de tijd van het jaar. De sterke daling van de grondwaterstand in april is in mei niet doorgezet en door de neerslag stegen grondwaterstanden hier en daar tijdelijk. Op de hoge gronden van de Maashorst en ten zuiden van de lijn Helmond zijn de grondwaterstanden laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Uitzondering daarop is de Deurnsche Peel, waar de grondwaterstanden nog gemiddeld zijn tot zelfs hoger voor de tijd van het jaar.

Oppervlaktewater (water in sloten en beken)
De afvoeren in sloten en beken zijn op de meeste locaties normaal voor de tijd van het jaar. In de Aa is de afvoer op een aantal locaties wat lager. Dit is met name het geval in het Aa stroomgebied ten zuiden van Helmond. Droogval beperkt zich tot de kleinere bovenloopjes en laat geen afwijkend beeld zien.

Bodem en beregenen
Door de neerslag en lagere temperaturen is de bodem niet droger geworden. De beregeningsbehoefte nam hierdoor af. In grote delen van het werkgebied wordt er nauwelijks beregend.

Waterkwaliteit
Meldingen van blauwalg bleven beperkt tot enkele gevallen in geïsoleerde waterpartijen zoals vijvers en poelen. Vissterfte bleef beperkt tot een bergingsvijver in Helmond.

Maatregelen
We nemen al maatregelen tegen de droogte voordat het droog is en er nog voldoende water is. Zo kunnen we op tijd anticiperen op droge periodes. We hebben daarom vooral in de winterperiode al zoveel mogelijk water vastgehouden en buffers aangelegd. Daarnaast voeren we water vanuit de Maas het hele jaar door aan en scherpen maatregelen aan als het droger wordt. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen:

Peilbeheer
Ons peilbeheer is erop gericht om zoveel mogelijk water vast te houden. Vooral in natte tijden en op plekken die gevoeliger zijn voor droogte, zoals op de hoge zandgronden. In de natte februarimaand hebben we de peilen daarom hoog gehouden. In het voorjaar hebben we de peilen op een enkel geval na niet verlaagd. Als het droger wordt, kijken we kritisch waar het peil nog hoger kan.

Wateraanvoer

Buffers We hebben nu geen verbod op beregening uit oppervlaktewater. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Wanneer nodig, stellen we vervolgmaatregelen in.

Vistrappen dicht
Als we constateren dat het waterpeil in een waterloop te ver wegzakt doordat er water het gebied uitstroomt via vistrappen, zetten we deze dicht. Op een paar plekken hebben we dit tijdelijk gedaan. Dit is een afweging tussen water vasthouden en vissen de kans te geven stroomopwaarts te zwemmen.

Geen onttrekkingsverbod meer
Het onttrekkingsverbod grondwater dat van 1 april tot 1 juni gold in district Boven Aa, is niet meer van kracht. Tip: in de Perceelwijzer app zie je een actueel beeld wat je op welke locatie wel of niet mag beregenen.

Verwachtingen watersysteem juni
De verwachting is dat het weer komende tijd wisselvalig blijft en het niet al te warm wordt. Op de langere termijn is de verwachting dat het weerbeeld geen grote afwijkingen van normaal zal laten zien. Daarmee verwachten we niet een zeer droge periode. Wordt het de komende periode natter dan normaal? Dan krijgen we waarschijnlijk grondwaterstanden die hoger worden dan in juni gemiddeld is.